nieuws

08 feb 2001, 00:12

Natuurverenigingen willen superrivier van 250 meter breed door provincie

Zeven Groningse en Drentse natuurorganisaties willen in hun regio een nieuwe rivier aanleggen. Deze rivier, of 'natte natuur-as' in vaktaal, moet over enkele jaren ten westen van de stad Groningen door het noordelijke landschap slingeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De organisaties willen onder meer dat het Peizer- en Eelderdiep verbreed worden doorgetrokken in de richting van het Oude Aduarderdiep, om uiteindelijk te komen in het Lauwersmeergebied. Dit zijn waters respectievelijk ten zuiden en ten noorden van de stad Groningen.
''Dit kan tegelijkertijd worden uitgevoerd met de huidige nieuwbouwprojecten rondom de stad. In vergelijking met de kosten van zulke projecten valt de prijs van het verlengen, verbreden en verbinden van de oppervlaktewateren in het niet'', stelt woordvoerder Alco van Klinken van de Milieufederatie Groningen. ''De rivier kan een verbinding vormen tussen verschillende bestaande en toekomstige natuurgebieden in de provincie. Het is tevens interessant voor recreanten''.
De nieuwe verbinding moet een stroomgebied van minimaal 250 meter breed krijgen. ''Met natuurlijke meanders en ruime oeverzones voor flora en fauna, zoals otters en ooievaars,'' aldus Van Klinken. Het plan is opgezet en wordt gesteund door onder meer de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer Groningen-Drenthe, het Drents- en Groninger Landschap en de milieufederaties van beide provincies.
De 'groene rivier' die de natuurorganisaties voorstellen zal veel meer ruimte in beslag nemen dan een slechts tien meter breed bedijkt kanaal, dat de provincie Groningen gepland heeft voor een gedeelte van het beoogde stroomgebied. De provincie Groningen wil echter nog geen commentaar op het plan geven. ''We willen het zelf eerst goed bekijken'', aldus een provinciewoordvoerder.