nieuws

28 mei 2009, 15:03

NAM: Ondergrondse opslag CO2 in Groningen blijft mogelijk

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is nog steeds van mening dat CO2, afkomstig van energiecentrales in de provincie Groningen, kan worden opgeslagen in leeggekomen gasvelden. Hoe dat precies gaat gebeuren blijft onderwerp van ‘grondige’studie, maar het is beslist niet zo dat de NAM nu meent dat opslag van CO2 in lege Groningse of andere noordelijke gasvelden niet mogelijk is. Dat laat de NAM weten in reactie op berichten volgens welke de NAM zou menen dat CO2 opslag in lege gasvelden niet meer mogelijk zou zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

NAM-woordvoerder Henk Heeringa verwijst naar een persbericht van de provincie Groningen van februari van dit jaar waarin staat dat de NAM mee werkt aan onderzoek naar CO2 opslag in lege gasvelden. Sinds dat persbericht is er in de opvattingen van de NAM niets gewijzigd, laat de heer Heeringa weten. Over de CO2 opslag in gasvelden meldt het persbericht:

‘’De CO2 die bedrijven in Noord-Nederland afvangen, wordt voor een deel hergebruikt. Dit kan bijvoorbeeld in de algenproductie van het chemiecluster in Delfzijl (AkzoNobel). Daarnaast kan een deel van de afgevangen CO2 op land of op zee worden opgeslagen. Dit kan onder andere in lege gasvelden. Gasunie en NAM spelen een belangrijke rol bij het bestuderen van de transport en opslag van CO2. Bepalen op welke plaatsen dit mogelijk is en wat de meest aantrekkelijke plaatsen zijn voor opslag van CO2 vergt nog grondig onderzoek. De samenwerking van alle partijen in Noord-Nederland maakt de kans van slagen voor CCS in het Noorden groot.’’