nieuws

24 apr 2018, 11:11

NAM niet in beroep tegen uitspraak over compensatie waardevermindering

NAM niet in beroep tegen uitspraak over compensatie waardevermindering

De NAM heeft besloten niet naar de Hoge Raad te stappen in de rechtszaak over de vergoeding van de waardevermindering van huizen die is ontstaan door de aardbevingen in Groningen. Daarin bepaalde het Hof in Leeuwarden dat de NAM huiseigenaren wiens huis door de bevingen in waarde is verminderd direct moet compenseren, ook als zij geen schade hebben of niet van plan zijn hun woning te verkopen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze zaak werd in 2014 aangespannen door de Stichting WAG, die zo’n 5000 huiseigenaren uit het aardbevingsgebied vertegenwoordigt, en andere belanghebbenden aangespannen. Het Hof heeft bepaald dat een huiseigenaar wiens huis in waarde is verminderd door de aardbevingen niet pas recht heeft op vergoeding wanneer hij of zij het huis verkoopt. Daarnaast verdient het volgens het Hof de voorkeur dat de vergoeding wordt berekend op grond van een model dat een snelle en doelmatige afwikkeling mogelijk maakt, in plaats van op basis van taxaties voor ieder individueel huis.

“NAM vergoedt alle schade die het gevolg is van aardbevingen; dat geldt ook voor waardedaling”, zo verklaart NAM-topman Gerald Schotman de beslissing om niet tegen de uitspraak in beroep te gaan. “De minister heeft aangegeven te onderzoeken dat waardedaling onderdeel wordt van het publieke schadefonds. NAM ondersteunt dit initiatief omdat dit tegemoet komt aan een brede wens van de Groningers en andere betrokkenen om NAM uit het systeem van schadevergoeding te halen.”

De NAM zegt met betrokken partijen en het ministerie in overleg te gaan om te onderzoeken hoe zo snel mogelijk tot een compensatieregeling kan worden gekomen.