nieuws

28 jun 2017, 11:11

NAM in beroep tegen verder dichtdraaien gaskraan

NAM in beroep tegen verder dichtdraaien gaskraan

De NAM stapt naar de Raad van State om de aanpassing van het gaswinningsbesluit door minister Kamp van Economische Zaken aan te vechten. Omdat het aantal aardbevingen in het Groningse winningsgebied in het afgelopen jaar is toegenomen, besloot het Rijk de winning per 1 oktober met tien procent te verlagen. Volgens de NAM ontstaat door dit tussentijdse besluit ‘fundamentele onduidelijkheid’ over de veiligheidsnormen voor de winning.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het wijzigingsbesluit stelt het ministerie dat er geen model is ‘dat kan voorspellen bij welk productieniveau de seismische risico’s overeenkomen met de veiligheidsnormen’. Ook zou niet kunnen worden vastgesteld ‘dat thans aan de veiligheidsnorm is voldaan’.

NAM-directeur Gerald Schotman zegt verrast te zijn door het wijzigingsbesluit. “Deze afspraken staan haaks op het door diezelfde overheid vorig jaar goedgekeurde Winningsplan. Dit Winningsplan is gebaseerd op een peer-reviewed model waar de beste wetenschappers uit de hele wereld aan hebben bijgedragen. Deze benadering is niet uniek voor gaswinning en wordt op tal van andere domeinen toegepast waar het gaat om risicobeleid.  Ieder model kent onzekerheden. Geen enkel model in welk domein dan ook garandeert absolute zekerheid.  In deze nieuwe situatie is niet langer duidelijk op wat voor wijze de Minister en de toezichthouder toetsen aan de veiligheidsnorm.”

“Wij zijn van mening dat met de huidige gaswinning wordt voldaan aan de geldende veiligheidsnorm”, vervolgt Schotman in een verklaring. “Echter, gezien deze uitspraken in het Wijzigingsbesluit zijn we nu in de situatie aanbeland waar niemand bij gebaat is. NAM vindt het, als commercieel bedrijf dat verantwoordelijk is voor de winning, niet acceptabel dat wel wordt toegestaan dat wij door gaan met produceren, terwijl zowel de Minister als toezichthouder aangeven dat niet kan worden vastgesteld, dat er voldaan wordt aan de veiligheidsnorm.  Daarom heeft NAM de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gevraagd om het besluit van de Minister op dit punt te beoordelen. Het is voor ons cruciaal om te weten binnen welke kaders wij dienen te blijven in onze rol als producent.”

De Raad van State behandelt het bezwaar op 13 en 14 juli.