nieuws

31 okt 2015, 10:10

'NAM gaf onjuiste informatie bij gaswinningsplannen'

'NAM gaf onjuiste informatie bij gaswinningsplannen'

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden zaterdag op basis van het jaarverslag van de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gevolgen van ondiepe aardbevingen zouden te positief zijn voorgesteld en er wordt ook betwijfeld of de aanname klopt dat het schadegebied beperkt blijft tot zeven kilometer rond het epicentrum bij een ondiepe beving.

"De commissie heeft de minister aanbevolen de aanvrager te wijzen op deze onjuiste informatie en aan te geven dat deze informatie in nieuwe aanvragen niet meer zal worden geaccepteerd", staat volgens de krant in het jaarverslag.

De Tcbb oordeelde eerder ook al eens dat de NAM te weinig kennis had van het gasveld. Ook moeten er betere risicoberekeningen komen, omdat die nu niet transparant zijn en heel erg uiteen lopen. De Tcbb adviseerde de minister om een veel bredere groep deskundigen in te zetten om te kijken hoe groot het risico is. De NAM kan nu nog niet aannemelijk maken of het risico acceptabel is.

In een reactie aan het Dagblad van het Noorden laat NAM weten dat ze actief invulling geven aan de aanbevelingen van de commissie.