nieuws

21 apr 2015, 16:04

NAM biedt excuses aan voor overlast door aardbevingen

De NAM biedt de inwoners van Groningen haar excuses aan voor de gevolgen van de aardbevingen die het gebied teisteren. ,,Ik betreur het ten zeerste dat de aardbevingen voor zo veel mensen tot problemen leiden”, zegt NAM-directeur Gerald Schotman dinsdag. Hij reageert daarmee op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) waaruit bleek dat de veiligheid van de inwoners van Groningen tot 2013 geen rol heeft gespeeld. Het is de eerste keer dat de NAM met excuses komt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Schotman zegt te betreuren dat de NAM "niet eerder verdergaand onderzoek naar de veiligheidsrisico’s'' heeft gedaan. "We hadden nieuwsgieriger kunnen zijn naar wat er precies gebeurt in en boven de bodem in Groningen. We hadden meer open kunnen staan voor geluiden van buiten. Dat dat niet is gebeurd, betreur ik.''

Volgens Schotman is er tot aan de beving bij Huizinge in 2013 geen verregaand onderzoek gedaan omdat de NAM meende dat er geen aanleiding was te denken dat de aardbevingen een gevaar voor de veiligheid zouden vormen. Ook onder andere het KNMI en TNO deelden die mening, zegt de directeur.

De OvV had in het rapport gesteld dat de bij gaswinning betrokken partijen, waaronder dus de NAM, moesten erkennen dat zij tot 2013 niet zorgvuldig met de veiligheid van Groningers zijn omgesprongen. De raad concludeerde ook dat de communicatie met de Groningers verbeterd moest worden.  Voor 1 mei moeten een aantal onderzoeken naar veiligheidsrisico’s klaar zijn. Schotman zegt dat de NAM de resultaten van die onderzoeken "in begrijpelijke taal zal delen met een breed publiek”. Ook wil de directeur alle langlopende schadegevallen die bij de NAM in behandeling zijn nog dit jaar afhandelen.