nieuws

29 mrt 2016, 12:12

Gezellig nachtelijk wip-wappen bij Groninger Forum

Gezellig nachtelijk wip-wappen bij Groninger Forum

Een unieke nacht wip-wap naast het Groninger Forum? Het lijkt er zeer op! Bovenstaande illustratie toont dat er plannen zijn in die richting. Het is in elk geval geen 1 april grap. Wij zagen de opmerkelijke tekening in het ontwerp voor de Nieuwe Markt. Dat is het gebied rond het Groninger Forum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit ontwerp voor de Nieuwe Markt , met daarin nog veel meer artist impressies, ligt sinds afgelopen donderdag gedurende vier weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Dat meldt Groningenvernieuwt.nl.

 

Er zijn diverse artist impressies te zien van hoe het er na 2018 uit kan zien rondom het Groninger Forum. En daar zat ook bovenstaande impressie bij van gezellig wip-wappende mensen. Het is dus niet gezegd dat dat wip-wappen ook gerealiseerd gaat worden, maar het geeft wel een beeld van hoe het gebied rond het Forum er straks uit kan zien.


Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende de inspraakperiode schriftelijk een reactie over het ontwerp voor de Nieuwe Markt indienen. De reactie moet worden gericht aan de gemeenteraad van Groningen, postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Het ontwerp voor de Nieuwe Markt wordt ook getoond in het informatiecentrum op de Grote Markt in Groningen. Meer informatie over het ontwerp voor de Nieuwe Markt is te vinden op de website van project Grote Markt oostzijde.