nieuws

28 sep 2000, 00:12

Mysterieuze schedels gevonden tijdens opgraving in wierde Englum

Tijdens opgravingen in Oldehove zijn in de wierde Englum acht schedels gevonden. Archeologen staan voor een raadsel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verder zijn er geen botten aangetroffen, aldus de archeologen in het Nieuwsblad van het Noorden. Ook hadden de schedels geen onderkaak meer. ‘We hebben geen idee waar dit om gaat’, stellen ze. De schedels stammen uit de derde of vierde eeuw voor Christus.
De wetenschappers van het Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen troffen ondermeer sporen van agrarische bedrijvigheid en bewoning op de wierde aan. Een belangrijke vondst is ook een zestien meter lange vlechtmuur
De provincie gaat de wierde herstellen, nadat die in 1915 goeddeels is afgegraven. De eerste laag van de wierde stamt uit de vijfde of zesde eeuw voor Christus. In de loop van de eeuwen ontstond zo een metershoge heuvel.