nieuws

06 jun 2000, 00:12

Mr. Schilthuis naar bestuur TechnoMatch Groningen

Mr. G.J.C. Schilthuis, bestuurslid van de Kamer van Koophandel Groningen, is toegetreden tot het bestuur van de Stichting TechnoMatch Energie Technologie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'TechnoMatch' maakt onderdeel uit van een veel groter Technocentrum Noord-Nederland, dat er sinds 1998 naar streeft om de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in het noorden te verbeteren door de kennisinfrastructuur te versterken.
Het Technocentrum Noord-Nederland is onderverdeeld in diverse clusters, die zich onder meer richten op levensmiddelen-technologie, transport en logistiek of biomedische technologie.
Ook is er een cluster die in Groningen is gevestigd waar men de kennis van de energie-technologie wil vergroten en vooral meer ten nutte maken van het Groningse bedrijfsleven. Dat is de Stichting TechnoMatch Energie Technologie. Behalve de Kamer van Koophandel zijn in het bestuur van die stichting ook vertegenwoordigd de Hanzehogeschool, het Noorderpoortcollege, het Alfa College en het bedrijfsleven.