nieuws

12 feb 2008, 23:11

MOJO-concerts onderzoekt mogelijkheden van Euroborg in Groningen voor festivals

De Euroborg krijgt mogelijk toch een bestemming als locatie voor grote popconcerten. Onlangs was een delegatie van MOJO-concerts in Groningen om de mogelijkheden van de Euroborg te onderzoeken. Het Groningse gemeenteraadslid Geert Spieker van de Stadspartij heeft het college van B en W van Groningen er schriftelijk vragen over gesteld. Hij meldt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Het is ons ter ore gekomen dat een delegatie van MOJO-concerts in de stad Groningen is geweest om te kijken naar geschikte locaties voor evenementen. Wij hebben vernomen dat ze de Euroborg hebben bezocht, het Stadspark en de drafbaan. “

“Zoals u weet is de Stadspartij groot voorstander van evenementen, concerten en festivals in de stad. In het verleden hebben wij al acties ondernomen om in het stadion de Euroborg evenementen te laten organiseren”

“Veel Stadjers en mensen uit de regio zouden dit graag willen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Klopt het dat MOJO onze stad bezocht heeft en verschillende locaties heeft bekeken? Zo ja, welke locaties allemaal?
2. Heeft MOJO concreet aangegeven hier in Groningen wat te willen organiseren? Zo ja, waar, wat en eventueel wanneer?
3. Klopt het dat ze ook in de Euroborg zijn geweest. Zo ja, gaat Groningen nu ook, net als in de voetbalstadions van Emmen, Heerenveen, PSV Eindhoven. Gelredome, Arena en de Kuip concerten en evenementen organiseren in de Euroborg? Zo nee, waarom niet?
4. Bij het Euroborgstadion zijn meerdere partijen betrokken, zoals NV Euroborg, Fc Groningen en de gemeente. Kunt u aangeven wie van deze partners negatief staan tegenover concerten in de Euroborg en met welke argumenten?
5. Ziet MOJO zelf het stadion Euroborg wel zitten om concerten in te organiseren(omdat in en eerder stadium de directie aangaf zonder gebruik van het veld in de Euroborg geen concerten te kunnen organiseren).zo nee, om welke redenen niet?”