nieuws

10 mei 2016, 21:09

Mogelijk Werelderfgoedcentrum Lauwersoog; geld voor haalbaarheidsonderzoek

Mogelijk Werelderfgoedcentrum Lauwersoog; geld voor haalbaarheidsonderzoek

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen steunt een initiatief tot een onderzoek naar een ‘Werelderfgoedcentrum’ in Lauwersoog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een brief aan het college van B. en W. van de gemeente De Marne schrijven GS dat besloten is een subsidie van € 175.580,-- te verlenen voor een haalbaarheidsstudie voor een Werelderfgoedcentrum te Lauwersoog.

Daarbij gaat het om een verkenning van het inhoudelijke concept van het centrum, de financiële haalbaarheid en de gezonde volhoudbare exploitatie en de criteria hiervoor.

Het realiseren vaan een werelderfgoedcentrum in Lauwersoog is een gezamenlijke ambitie van de zeehondencreche Pieterburen, Staatsbosbeheer, Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog, de gemeente De Marne en de provincie Groningen.