nieuws

21 aug 2000, 00:12 door Hans de Preter

Mogelijk strafvervolging vroegere directie Van Mesdagkliniek Groningen

Justitie heeft een onderzoek afgerond naar een psychiater die zonder bevoegde papieren drie jaar werkzaam is geweest in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Op grond daarvan zal er besloten worden over de vraag of de vroegere directie van de Van Mesdag strafrechtelijk vervolgd zal worden. Dat is zaterdagmorgen bevestigd door de huidige directeur van de Van Mesdagkliniek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek werd ingesteld nadat was gebleken dat de man, die van 1995 tot oktober ’98 in de Groningse TBS-kliniek werkte, zich niet als psychiater had laten registreren in Nederland, hetgeen hij wel verplicht was. Evenmin had hij zich laten inschrijven in het Specialisten Register, hetgeen hij ook verplicht was.
Justitie heeft het onderzoek verricht nadat interim-directeur D. van Buren melding had gemaakt van het feit dat hij de registraties miste in de dossiers van de psychiater, H. van der T. Van Buren meldde dit niet alleen bij justitie maar ook bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze inspectie heeft eveneens een onderzoek ingesteld, dat ook is afgerond. De resultaten van beide onderzoeken zijn, aldus Van Buren, nu ter beschikking gesteld aan het College van Procureurs- Generaal. Dit College moet nu besluiten of - en welke nadere maatregelen er genomen moeten worden. Een strafrechtelijke vervolging van de voormalige directie van de dr. S. Van Mesdagkliniek en de vroegere psychiater behoort daarbij tot de mogelijkheden. *
Het onderzoek van justitie werd al door minister Korthals Altes aangekondigd in de Tweede Kamer, nadat hij op de hoogte was gebracht van het feit dat een psychiater in de Van Mesdagkliniek mogelijk niet over de vereiste papieren had beschikt. * Van Buren is sinds vorig jaar interim-directeur in de van Mesdagkliniek. Hij werd de opvolger van oud-directeur S. Leeuwestein, die vorig jaar gedwongen opstapte, onder meer na kritiek van medewerkers over een gebrekkige organisatie.