nieuws

29 sep 2017, 10:10

Mogelijk referendum over China-plannen van RUG

Mogelijk referendum over China-plannen van RUG

Er komt mogelijk een referendum over de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een campus in het Chinese Yantai. De Universiteitsraad overweegt dat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Universiteitsraad zou eind augustus stemmen over de plannen. Toen duidelijk werd dat er geen meerderheid voor de campus was, trok het bestuur de stemming in. Een meerderheid van de raad vond dat de plannen niet voldoende waren onderbouwd.

Het bestuur van de RUG herschrijft nu de plannen, zodat die in oktober alsnog konden worden beoordeeld door de raad. De Wetenschapsfractie stelt nu echter voor om via een referendum ook de mening van andere studenten en werknemers te vragen.

Meerdere fracties denken op die manier te kunnen bepalen hoeveel draagvlak er is voor de Chinese campus. Het zou dan wel moeten gaan om een raadgevend referendum. Het plan voor de ‘volkspeiling’ wordt volgende week besproken in een overleg tussen het College van Bestuur van de RUG en de Universiteitsraad.

Het bestuur zou nog altijd van plan zijn om een hernieuwd plan op 12 oktober te laten bespreken door de Universiteitsraad.