nieuws

16 nov 2009, 10:10

Mogelijk groot windmolenpark nabij stad Groningen

Niet alleen in de Eemshaven of op andere open plaatsen in de provincie Groningen komen windmolens, mogelijk ook in de gemeente Groningen. De gemeenteraad van Groningen heeft namelijk een motie van GroenLinks aangenomen waarin wordt voorgesteld de vergunningsprocedure voor bouw van drie windmolens op de Milieuboulevard op te starten. Maar ook komt er een onderzoek naar een nog groter windmolenpark.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de motie ook voorgesteld een onderzoek te doen naar de mogelijkheid een groot windmolenpark aan te leggen. Het Rijk heeft volgens GroenLinks kort geleden de provincies buitenspel gezet bij windmolenprojecten van meer dan 100 Mw, zo'n 30 grote windmolens. Samen met buurgemeentes als Hoogezand-Sappemeer en Leek zou het misschien mogelijk zijn daar plek voor te vinden op de grote bedrijfsterreinen in en rond de stad. Het zou een grote stap zijn in het energieneutraal maken van Groningen, vindt GroenLinks.

De film The Age of Stupid laat volgens fractievoorzitter Drewes de Hana van GroenLinks heel duidelijk zien hoe moeilijk het is een windmolenpark van de grond te krijgen.’In Groningen weten we daar ook alles van. Al jaren ligt daar een kant-en-klaarplan voor van de Grontmij.

Maar de provincie Groningen blijft daar tegen om het landschap te beschermen. Wie de Milieuboulevard kent kan zich daar niets bij voorstellen. Als de provincie dat wil tegen houden, moeten ze sinds de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking is wel het provinciale belang kunnen aantonen en dat zal hen voor windmolens op de Milieuboulevard niet mee vallen. Een nieuwe eis die voor de gemeente Groningen nieuwe mogelijkheden biedt waarvan de gemeenteraad door het aannemen van de motie gebruik wil maken.’, aldus De Haan in een persverklaring.