nieuws

22 aug 2001, 00:12

Ministerie gaat uitkeringsfraude in Groningen bestrijden met SIOD

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet per 1 januari 2002 een nieuw orgaan in in de strijd tegen uitkerings- en premiefraude: de SIOD. Deze Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst moet zich profileren als een FIOD voor sociale verzekeringen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit heeft het ministerie dinsdag bevestigd. Het hoofdkantoor van de dienst bevindt zich in Den Haag; deelvestigingen komen in Amsterdam, Groningen, Breda, Roermond en Arnhem.
De SIOD gaat 345 medewerkers tellen, waarvan er zeventig op het hoofdkantoor komen te zitten. De rest van de werknemers wordt verspreid over de regionale vestigingen. De SIOD richt zich in eerste instantie op uitkeringsfraudezaken van minstens 25 duizend gulden en premiefraudezaken van minstens honderdduizend gulden.
De SIOD-ambtenaren krijgen verregaande bevoegdheden in hun opsporingswerk. Zij mogen telefoongesprekken afluisteren, criminele groepen infiltreren, auto’s doorzoeken en zogenaamde pseudokopen doen. Gewone sociale rechercheurs mogen dat niet.
Het kabinet besloot vorige jaar tot de oprichting van de SIOD. De dienst valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van SZW.