nieuws

10 feb 2012, 10:10

Minister Van Bijsterveldt naar Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen

Minister Marja van Bijsterveldt (OCW) bezoekt maandagmiddag de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen. Zij praat tijdens een besloten bijeenkomst met studenten en deskundigen over het onderwerp Ouderbetrokkenheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ouderbetrokkenheid is speerpunt in het beleid van de minister. De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen schenkt veel aandacht aan dit onderwerp in haar curriculum.

Het werkbezoek van de minister omvat voor het grootste gedeelte een gesprek met studenten van de Pedagogische Academie. Zij praten met de minister over samenwerking met ouders van basisschoolleerlingen en de ervaringen, die zij hiermee opdeden tijdens hun stages. Daarnaast zitten een aantal deskundigen aan tafel, zoals Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid, ontwikkelaars van de leerlijn Ouderbetrokkenheid en leerkrachten (opleiders-in-de-school) van enkele basisscholen uit de provincie Groningen.