nieuws

17 feb 2016, 15:03

Minister past plannen voor Ring Zuid aan

Minister past plannen voor Ring Zuid aan

Verkeersminister Schultz van Haegen heeft de plannen voor de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen aangepast. Dat moest van de Raad van State. De nieuwe plannen zijn woensdag gepresenteerd. De minister heeft samengewerkt met de provincie en gemeente Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Omwonenden waren tegen het plan van de zuidelijke ringweg in beroep gegaan. De Raad van State besloot een aantal maanden terug dat het Tracébesluit op vijf punten moest worden aangepast. Zo komt er nu een geluidsscherm langs de ringweg, ter hoogte van de Papiermolen. Ook wordt de voetgangersbrug tussen de Papiermolen en de Rivierenbuurt verplaatst omdat die te dicht bij huizen kwam.

De Raad van State wilde ook dat de minister in overweging nam of er in plaats van een brug ook alsnog een tunnel kon komen. Dit blijkt echter niet mogelijk. Wel zijn er nu alternatieve routes voor vleermuizen, die nu nog door een oude tunnel vliegen.

Bij de afrit Hoogkerk wordt de uitvoegstrook verlengd tot 200 meter. Verkeer dat uit de richting van de stad komt, heeft dan meer tijd om van rijstrook te wisselen.

De nieuwe plannen worden tijdens twee informatiebijeenkomsten gepresenteerd. Omwonenden kunnen nog in beroep gaan tegen de wijzigingen in het plan. Daarna buigt de Raad van State zich opnieuw over de plannen. Als die geen bezwaren meer zien, kan worden begonnen met de daadwerkelijke ombouw. Dat zou tegen de zomer kunnen zijn.