nieuws

16 sep 2015, 09:09

Minister gaat in vierjarenbegroting uit van gasproductie van 33 miljard kuub

Minister gaat in vierjarenbegroting uit van gasproductie van 33 miljard kuub

Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat in zijn begroting van 2016 tot en met 2020 uit van een gasproductie van 33 miljard kuub per jaar. Dat is meer dan in dit jaar mag worden gewonnen. Dat staat te lezen in de begroting van het ministerie van Economische Zaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De minister houdt in zijn raming ook rekening met sterk dalende gasprijzen. Dat zorgt ervoor dat de opbrengsten de komende jaren zullen dalen. Dit jaar verdient Nederland nog 6,85 miljard euro met de gasproductie, terwijl dit volgend jaar uitkomt op 5,7 miljard euro. Een jaar later zijn de gasbaten berekend op 5,3 miljard euro.

De minister heeft in zijn begroting nog geen rekening gehouden met een besluit van het kabinet over de toekomst van de gaswinning uit het Groningse gasveld. Eind dit jaar besluit de minister hoeveel gas er in het komende jaar mag worden gewonnen.

Eerder dit jaar besloot de minister dat er in 2015 maar 30 miljard kuub aardgas mag worden gewonnen door de NAM. Daarnaast was er in de gasopslag bij Norg nog eenmalig 3 miljard kuub gas beschikbaar. 

De letterlijke tekst in de begroting is als volgt:

Bijstelling aardgasbaten
De raming van de aardgasbaten is in lijn met de uitgangspunten die het CPB heeft gebruikt bij het opstellen van de MEV. Om de veiligheid van bewoners in het gaswinningsgebied in Groningen te vergroten, heeft het kabinet in juli 2015 besloten de gaswinning in Groningen terug te brengen naar het niveau dat nodig is om de leveringszekerheid te garanderen. In 2015 is dit 30 mld m3 , dat wordt aangevuld met 3 mld m3 die eenmalig beschikbaar is uit de berging Norg. In de jaren 2016–2020 wordt uitgegaan van een Groningen productie van 33 miljard kubieke meter per jaar. Daarnaast zijn ook de actuele, sterk gedaalde, gasprijzen verwerkt in de raming. Deze twee factoren verklaren een afname in de gasbaten in latere jaren. In de raming is nog geen rekening gehouden met een besluit van het kabinet over de toekomst van de gaswinning uit het Groningen gasveld, dat eind dit jaar wordt genomen. 

(Bron: Rijksbegroting Ministerie Economische Zaken)