nieuws

10 feb 2009, 10:10

Minder spijbelaars in Groningen

Het aantal spijbelaars in de provincie Groningen daalt, terwijl hun aantal in de andere provincies juist toeneemt. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie in Groningen, zo maakte een woordvoerder bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de provincie Groningen liep het aantal leerlingen dat werd gedagvaard wegens spijbelen vorig jaar terug van 162 naar 114. In de rest van Nederland was er in deze periode juist een toename van het aantal spijbelaars.

Volgens het Openbaar Ministerie zou een verklaring voor de daling het feit kunnen zijn dat Groningse gemeenten en scholen intensief campagne voeren om het aantal spijbelaars terug te dringen. Dit gebeurt onder meer met leerplichtambtenaren die spijbelaars zo snel mogelijk weer naar school trachten te krijgen.