nieuws

23 dec 2014, 10:10

Minder muskusratten in Groningen

Minder muskusratten in Groningen

Er komen steeds minder muskusratten voor in de provincie Groningen. Medewerkers van waterschap Noorderzijlvest vingen dit jaar 6000 minder muskusratten dan in 2013.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er werden dit jaar 17.455 muskusratten gevangen. In 2013 ging het nog om ruim 23.000 dieren. En dat terwijl er volgens het waterschap wel meer vangmiddelen gebruikt zijn. Het bewijst dat de muskusrattenpopulatie in Groningen is gedaald, zegt het waterschap. Noorderzijlvest spreekt van ‘goed nieuws’ omdat in de provincie Groningen de meeste overlast heeft van de muskusrat.

 

Muskusratten zijn een gevaar voor dijken en oevers omdat ze hier holen en gaten in graven. Noorderzijlvest heeft 22 muskusrattenbestrijders in dienst om de dieren te vangen en te doden.

 

(Foto: Noorderzijlvest).