nieuws

23 okt 2001, 00:12

Miljoenenimpuls voor biotechnologie in Groningen

De ontwikkeling van de biomedische technologie in Groningen krijgt een subsidie van dertien miljoen gulden ten behoeve van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw voor 'BioMadeTechnology'. Dit hightech pand kan gebouwd worden nabij het Zernikegebouw van de RUG en de Hanzehogeschool.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen streeft al jaren naar de uitbouw van de hoogwaardige biotechnologie in de stad. Groningen wil zich samen met Leiden ontwikkelen tot de belangrijkste ‘life science steden van Nederland’. De werkgelegenheid in deze sector groeit het hardst in deze twee Universiteitssteden
. Life Sciences vormen een van de speerpunten van het Ministerie van Economische Zaken. Het Ministerie heeft inmiddels ƒ 25,5 miljoen toegewezen aan zes 'incubatorlocaties' voor startende Life Sciences ondernemingen. Naast de huisvesting bij het Zernikepark zijn er ook plannen om een tweede 'incubator' bij het Academische Ziekenhuis Groningen te vestigen. Deze richt zich op starters in de (bio)medische sector.