nieuws

05 okt 2011, 09:09

Miljoenen voor ontwikkelen dijk van de toekomst in Groningen

Groningen werkt al enkele jaren aan de ontwikkeling van een superslimme ‘íjkdijk’ voorzien van sensoren die continu de kwaliteit van de dijk bewaken. Gisteren werd bekend dat er miljoenen extra beschikbaar komen voor deze dijk. Hierdoor wordt de uitrol van het IJkdijk-ontwikkelprogramma mogelijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De dijk van de toekomst is sterk en slim. Nederland is op zoek naar technologieën die dijken slim maken. Zoals in het LiveDijkconcept waarin sensoren ‘live’ informatie geven over de sterkte en de toestand van de dijk.

Dat levert dijkbeheerders voordeel op. Stichting IJkdijk is ontwikkelaar van het LiveDijkconcept en initiator van LiveDijkprojecten in Nederland. Gisteren tijdens de innovatie-estafette in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, maakte staatssecretaris Atsma (van Infrastructuur en Milieu) bekend dat hij de opschaling van het LiveDijkconcept met drie miljoen euro ondersteunt. Hierdoor wordt de uitrol van het IJkdijk-ontwikkelprogramma mogelijk.

Met onder meer de bijdrage van het ministerie kunnen op korte termijn LiveDijkprojecten van start, onder andere de LiveDijk XL Noorderzijlvest en de LiveDijk Utrecht.


Dijkschouw vindt meestal op ambachtelijke wijze plaats. Beheerders kunnen met het blote oog alleen de buitenzijde van de waterkering bekijken. De LiveDijk Eemshaven bracht hier twee jaar geleden verandering in. Sensoren in de dijk meten onder andere waterspanning, beweging, temperatuur en vochtgehalte en geven belangrijke, maar vooral actuele informatie over de sterkte van de kering. Stichting IJkdijk heeft met haar partners inmiddels veel ervaring opgedaan met het LiveDijk-concept.

Deze ervaring wordt nu gebruikt bij de realisatie van de projecten LiveDijk XL Noorderzijlvest en LiveDijk Utrecht. LiveDijk XL is een opschaling van LiveDijk projecten. Dat wil zeggen: het op grote schaal toepassen van sensoren in lange typisch Nederlandse dijktrajecten.

LiveDijk XL Noorderzijlvest


Waterschap Noorderzijlvest heeft de primeur met 22 kilometer zeedijk langs de waddenkust die de komende jaren in de gaten wordt gehouden met sensoren. Op basis van de laatste toetsing in 2010 moet het waterschap deze 22 kilometer zeedijk verbeteren. Totdat de verbeteringen zijn doorgevoerd, helpen sensoren het waterschap om de waterveiligheid binnendijks beter te controleren. Maar het waterschap is met de informatie die de sensoren leveren ook in staat dijkverbeteringen doeltreffender uit te voeren en nadien de effecten van de verbeteringen te meten.

IJkdijk-ontwikkelprogramma


Het IJkdijk-ontwikkelprogramma loopt tot en met 2014. De komende drie jaar staat nog een aantal LiveDijken op het programma. Naast de LiveDijkprojecten werken de partijen in Stichting IJkdijk (STOWA, Deltares, TNO, N.V. NOM, Sensor Universe, dijkbeheerders en het bedrijfsleven) aan validatie en implementatie van sensortechnieken in dijken. Ook onderdeel van het IJkdijk-ontwikkelprogramma is het Dijk Data Service Centre (DDSC). Het DDSC stroomlijnt gegevens-inwinning en -verwerking en maakt data op een eenvoudige wijze beschikbaar voor de beheerder.

Dijkbeheerders in Nederland krijgen een beter beeld van overstromingsrisico’s en crisisteams kunnen beter beslissingen nemen. Ook het beheer en ontwerp van de dijk kan worden aangepast op de nauwkeurig geschatte risico’s. Een kostenbesparing is hierdoor mogelijk.