nieuws

02 aug 2000, 00:12

Miljoenen voor anti-alcohol beleid op Groningse scholen

B en W van Groningen hebben miljoenen gereserveerd voor een bijzonder anti-alcohol en anti-drugsbeleid op de stedelijke scholen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B en W van Groningen hebben een bedrag van een half miljoen gulden per jaar, tot en met 2003, uitgetrokken om de veiligheid op Groningse scholen te bevorderen.
Dat vloeit voort uit een convenant dat de gemeente in april sloot met alle schoolbesturen en scholen voor voortgezet onderwijs. Die scholen moeten een beleid gaan voeren om het alcohol- en drugsgebruik terug te dringen. Alle scholen dienen in hun schoolgids aan te geven welke initiatieven zij in het kader van een gezonde en veilige school zullen gaan ontplooien. De gemeente doet de scholen de belofte de scholen te steunen in het beleid en bij hun activiteiten.