nieuws

13 dec 2007, 10:10

Miljoen Groningers uit Archieven op internet

De Groninger Archieven presenterenvolgende week. de nieuwe website www.allegroningers.nl. AlleGroningers vertelt over alle Groningers die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Groningen, van de 17e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. De website is ‘de etalage’ van de Groninger Archieven. Het is een website die stap voor stap steeds meer zal laten zien van wat er in de Groninger Archieven over de Groningers is te vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het fundament van AlleGroningers wordt gevormd door een database met gegevens uit de openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en de oude doop,- trouw- en begraafboeken van vóór 1811 (DTB’s). Al met al komen daarin ruim een miljoen Groningers voor. Maar dat is niet alles. AlleGroningers zal de akten ook laten zien. Regelmatig zullen er nieuwe scans en nieuwe gegevens over Groningers worden toegevoegd. Na de burgerlijke stand en de DTB’s zal AlleGroningers worden aangevuld met memories van successie, huwelijkscontracten, notariële akten en andere interessante informatie.

AlleGroningers gaat niet alleen over alle Groningers, maar is ook van alle Groningers. Iedereen kan namelijk meewerken aan de uitbreiding van de website. Zo kunnen er particuliere gegevensbestanden worden toegevoegd, als ook foto’s van Groningers, film en geluid, verhalen, anekdotes en korte scripties. Iedereen kan dit thuis met behulp van de eigen computer aan de website toevoegen.
Uiteraard zal er worden gelet op de bescherming van persoonsgegevens.
AlleGroningers is een site voor historisch onderzoek. De gegevens die gebruikt worden zijn openbaar.

De presentatie van AlleGroningers vindt plaats op 20 december om 11.00 uur in het gemeentehuis van Leek. De directeur van de Groninger Archieven zal bij die gelegenheid de scans van alle akten uit de burgerlijke stand van de gemeente Leek aan de burgemeester van Leek overhandigen. Deze akten zullen als eerste getoond worden op www.allegroningers.nl. (VANAF 20 DECEMBER)