nieuws

14 mrt 2002, 00:12

Miljoen euro voor verkeersveiligheid Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl stelt de raad voor een bedrag van € 940.686 beschikbaar te stellen voor de realisatie van verkeersveiligheidsvoorzieningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2002 en 2003. Het voorstel komt voort uit de regeling ‘Duurzaam Veilig’, die de raad op 30 september 1999 heeft vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In deze regeling staat dat zoveel mogelijk woongebieden in de bebouwde kom van Delfzijl ingericht worden als 30 kilometerzones en dat verkeersveiligheid verbeterd wordt op die wegen buiten de bebouwde kom waar veel fietsverkeer plaatsvindt. De werkzaamheden voor de 30 kilometerzones in Delfzijl zijn inmiddels bijna afgerond. De uit te voeren werken in de dorpen zijn besteksklaar en kunnen nu ook worden gerealiseerd. Buiten de bebouwde kom wordt op wegen met veel fietsverkeer de maximumsnelheid teruggebracht tot 60 kilometer per uur. Het college van burgemeester en wethouders wil de gedane toezeggingen naar de bewoners zo correct mogelijk nakomen. Het is daarom noodzakelijk de gereserveerde gelden per heden beschikbaar te stellen, zodat alle werken volgens plan gerealiseerd kunnen worden.