nieuws

07 nov 2002, 00:12

Milieufederatie op bres voor milieubeleid Haren

De Milieufederatie Groningen vraagt raadsleden van Haren om het milieu- en klimaatsbeleid onveranderd voort te zetten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Milieufederatie is altijd zeer ingenomen geweest met het vooruitstrevende beleid van deze gemeente, met name op het gebied van energie. Het College van Burgemeester en Wethouders willen het milieu- en klimaatbeleid drastisch inperken. De Milieufederatie roept raadsleden op daar niet mee in te stemmen, ‘zodat er alsnog gekozen wordt voor het behoud van de reputatie van Haren als gemeente die milieu hoog in het vaandel heeft staan’
Vooral het besluit om de uitvoering van de energievisie stop te zetten verontrust de Milieufederatie. Deze beslissing strookt niet met de landelijke tendens om op gemeentelijk niveau klimaatbeleid meer prioriteit te geven.