nieuws

05 sep 2002, 00:12

Milieufederatie: ‘Kernenergie minder goed voor milieu dan VVD Groningen denkt’

Het voorstel van de VVD om in Groningen bij de Eemshaven een kerncentrale te bouwen is slecht gevallen bij veel organisaties. Daaronder de Milieufederatie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Milieufederatie Groningen is het op zichzelf verheugend dat de VVD de klimaatverandering als probleem erkent. ‘Maar het bouwen van een kerncentrale draagt absoluut niet bij aan het oplossen van dit probleem’, aldus Saskia Op het Veld en Lisbeth Hall van de Milieufederatie Groningen.
Volgens de Milieufederatie Groningen is er juist veel uitstoot van CO2 gemoeid met het produceren van kernenergie. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en komt vrij bij het winnen en verrijken van uranium.. Ook voor het bouwen en ontmantelen van een kerncentrale wordt veel energie gebruikt en daarmee ook de nodige CO2 geproduceerd. Daarnaast heeft de provincie Groningen zich in het Provinciaal Omgevingsplan uitgesproken tegen het bouwen van kerncentrales, zolang er geen verantwoorde oplossingen zijn gevonden voor het kernafval. De Milieufederatie vindt energiebesparing en duurzame energieopwekking beter alternatieven om CO2 redactie te bewerkstelligen.