nieuws

31 okt 2002, 00:12

Milieufederatie Groningen tegen nieuwe weg Groningen-Winsum

De Milieufederatie Groningen is geen voorstander van de geplande aanleg van een nieuwe weg tussen Groningen en Winsum. Die weg moet korte metten maken met opstoppingen van het verkeer. Maar de weg leidt tot nog meer autoverkeer en tot versnippering van het open landschap en de natuur, vreest de federatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De milieuvereniging wil dat meer geld wordt gestoken in het openbaar vervoer. ‘’De door provincie en gemeenten gesignaleerde knelpunten ten aanzien van bereikbaarheid, sluipverkeer en leefbaarheid worden ook door de Milieufederatie erkend’’. Het aanleggen van nog meer asfalt zal echter op den duur niet helpen, doordat nieuwe wegen nieuw verkeer aantrekken, zo blijkt in de praktijk. Daarom moet het recent gepresenteerde, ambitieuze OV-programma STOV, het Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer, snel worden uitgevoerd, net als onder meer een verdubbeling van het spoor Groningen-Winsum.
Bovendien doorsnijdt het voorgestelde traject een aantal natuurgebieden. ‘’Zo komen in het gebied nog relatief veel grutto’s voor. Aanleg van de weg zal zeker leiden tot een verdere achteruitgang van deze toch al onder druk staande vogelsoort’’, vrezen de Groningse natuurbeschermers.