nieuws

30 jun 2000, 00:12

Milieufederatie Groningen bevreesd voor 20 miljoen rookmelders

De Milieufederatie Groningen vindt dat er snel een einde moet komen aan het gebruik van radio-actieve rookmelders in Nederlandse huizen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De federatie is tegen deze melders in actie gekomen omdat de installatie er van in alle Nederlandse nieuwbouw-huizen in 2002 verplicht wordt. Wanneer er drie tot vier melders in elk huis komen, zou dat de komst van 20 miljoen radio-actieve rookmelders kunnen betekenen. En dat is volgens de Milieufederatie onaanvaardbaar. In plaats daarvan zouden er minder schadelijke optische rookmelders moeten komen.
De Milieufederatie heeft al een eerste succesje geboekt en is er in geslaagd om de komst van radio-actieve melders tegen te houden in de Groningse nieuwbouwwijk Gravenburg.
In de radio-actieve ionisatierookmelders zit een radio-actieve bron die americium –241 bevat, dat zogenaamde alfadeeltjes uitstraalt. Dat zijn vrij grove deeltjes die de huid niet kunnen penetreren. Maar ze kunnen wel serieuze schade aanrichten aan de gezondheid als ze toch in het lichaam terecht komen. Dat kan door een wondje of door inademing. De radio-activiteit kan vrij komen wanneer de rookmelder beschadigd raakt.Volgens een woordvoerder gaat de Milieufederatie er nu voor pleiten om optische rookmelders op te nemen in het Nationale Pakket Duurzaam Bouwen, dat als richtlijn fungeert voor gemeenten.