nieuws

13 okt 2002, 00:12

Milieufederatie eist bescherming Stadspark

De Milieufederatie Groningen en het Samenwerkingsverband Groen Groningen eisen van Rijkswaterstaat en de Gemeente Groningen dat zij zorgdragen voor het behoud van het groen in het Stadspark. Door de herinrichting van de A7 verdwijnen er ter hoogte van het Stadspark veel bomen en neemt de geluidsoverlast toe, zeggen beide partijen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Milieufederatie Groningen en de natuurverenigingen willen dat er een faunatunnel wordt aangelegd zodat zoogdieren uit het Stadspark de bossen in de kop van Drenthe kunnen bereiken.Ook pleiten ze voor geluidsschermen langs de A7, zodat dit park zijn functie als stedelijk ontspanningsgebied weer optimaal kan vervullen.
Hoewel Rijkswaterstaat geen wettelijke verplichtingen heeft om deze compensatiemaatregelen uit te voeren, vinden de samenwerkende groenverenigingen dat Rijkswaterstaat wel de maatschappelijke verplichting daartoe heeft.