nieuws

26 mrt 2008, 11:11

Mijlpaal voor experiment energie uit waterstof bij Akzo Nobel Delfzijl

Waterstof heet de brandstof van de toekomst te zijn. Schoon, goedkoop en efficiënt. Alleen: het werkt nog niet. Maar in Delfzijl bij Akzo Nobel is een jaar geleden een unieke proef van start gegaan, en daarmee is nu een opmerkelijke mijlpaal bereikt, zo meldt een woordvoerder van het bedrijf.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De proef met brandstofcellen op waterstof bij de chloorfabriek van Akzo Nobel in Delfzijl heeft de mijlpaal van vierduizend draaiuren bereikt. Sinds april 2007 draait hier een semi-industriële proef met een innovatieve electriciteitscentrale. Met het bereikte aantal draaiuren heeft de plant nu meer dan 200.000 kWh aan het net geleverd. Het is een initiatief van Akzo Nobel en Nedstack met ondersteuning van SenterNovem.

De PEM brandstofcellen zetten waterstof om in elektriciteit, warmte en zuiver water. Hierbij komen geen emissies vrij (CO2, roet, fijnstof). Bovendien is de centrale geluidsarm. Waterstof wordt gezien als de energiedrager van de toekomst.

Primeur
Deze technologie wordt middels dit project voor het eerst op deze industriële schaal toegepast. Het feit dat de plant de mijlpaal van 4000 draaiuren heeft bereikt, is van grote betekenis voor NedStack en een wereld primeur voor de hele brandstofcellenmarkt. Otto Krediet, CEO van NedStack: “In het hart van deze brandstofcelcentrale zit de NedStack brandstofcel. Onze brandstofcelstack is gebaseerd op de unieke Nedstack technologie. We bewijzen nu wat we al wisten: Nedstack’s brandstofcellen zijn stil, emissievrij, efficiënt, duurzaam en kunnen zich economisch en kwalitatief meten met de wereldtop.”

Kringloop
Omdat bij productie van chloor waterstof vrijkomt is de chloorfabriek van Akzo Nobel ideaal als locatie voor het pilotproject. Knut Schwalenberg, manager Chloor-Alkali, maakte bij de opening van de proef al kenbaar het belangrijk te vinden om zoveel mogelijk te werken met gesloten systemen. “De directe omzetting van waterstof, een bijproduct van het productieproces van chloor, in elektriciteit en vervolgens het hergebruik van deze elektriciteit in het electrolyseproces van onze chloorfabriek is een ideale oplossing. Daarmee kunnen we de kringloop sluiten. We zien het als een beloftevolle ontwikkeling met het oog op de toekomst.”

Schone energie


Het is de verwachting dat waterstoftechnologie in de toekomst nog belangrijker zal worden. De toepassing van brandstofcellen in combinatie met waterstof is niet alleen geschikt voor industriële partijen, maar kan ook worden gebruikt in noodstroomvoorzieningen en het personen- en goederenvervoer. Met het gebruik van waterstof voor stadsbussen of rondvaartboten wordt de luchtkwaliteit in binnensteden verbeterd. “Tijdens de opening van de Pem Power Plant in 2007 hebben meerdere bedrijven interesse getoond in de mogelijkheden van deze installatie”, zegt Frank Denys, waterstofexpert van SenterNovem. “Wij hopen dat het behalen van deze mijlpaal, 4000 draaiuren, andere industriële partijen overtuigt van de voordelen van de brandstofceltechnologie!”