nieuws

02 sep 2009, 15:03

Migranten doen het beter in Groningse samenleving

De sociaaleconomische en maatschappelijke positie van migranten in de stad Groningen is de afgelopen jaren verbeterd. Er is minder werkloosheid in deze groep van de samenleving. Ook zijn er minder migranten afhankelijk van de bijstand. De positie blijft wel achter bij die van Stadjers met een Nederlandse achtergrond. Dat valt te lezen in de Minderhedenmonitor die elke twee jaar wordt opgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De verbetering is een gevolg van het gunstige economische klimaat. Ook gerichte maatregelen als bijeenkomsten en voorlichtingen vanuit de gemeente hebben er aan bijgedragen. Wethouder Peter Verschuren is alleen wel bang dat deze positie in de komende twee jaren verslechtert. “Ik vrees dat de recessie tot gevolg heeft dat we in 2010 een minder positief beeld hebben”, legt hij uit. Het college noemt ook de mogelijkheid dat de migranten, die eerder nog profiteerden van de gunstige economie, als eerste de lasten van de crisis ondervinden.

Het college maakt zich ook zorgen over de toon in het landelijke integratiedebat. “Door deze discussie wordt de deling in onze samenleving versterkt”, vertelt Verschuren daarover. “In onze visie is iedere Stadjer in alle opzichten een volwaardig lid van de Groninger samenleving. Waar zijn of haar wieg ook gestaan heeft. We merken alleen wel dat de migranten zich er zelf ook druk om maken. Tijdens bijeenkomsten in de stad geven ze regelmatig aan dat ze toch nog voor anders worden aangezien.”