nieuws

20 jun 2012, 09:09

Metamorfose Hoofdstation Groningen voor 149 miljoen euro

Het Hoofdstation van Groningen ondergaat de komende jaren een metamorfose. Dit is nodig om in te springen op de verwachte groei van het treinverkeer. Dat heeft de provincie Groningen gisteren bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naar Zwolle gaat een extra intercity rijden, er komt een extra sneltrein naar Leeuwarden en de treinen vanuit Nieuweschans en Veendam rijden vanaf 2020 door naar Roodeschool en Delfzijl. Hiervoor moet het Hoofdstation worden aangepast en moet een (deel van) het opstelterrein worden verplaatst. Mogelijk komt bij het gebied ‘Vork’ bij Haren een nieuw opstelterrein. Daarnaast wil de gemeente Groningen de zuidkant van het station ontwikkelen. De provincie en de gemeente Groningen gaan de komende tijd de plannen voor het stationsgebied in Groningen verder uitwerken.

Naar verwachting neemt het gebruik van het Hoofdstation de komende jaren toe door een toename van het aantal reizigers, door extra treinen en door de komst van de RegioTram. De gemeente Groningen heeft een ontwikkelingsvisie opgesteld voor de periode tot 2030/2040.

Daarnaast heeft ProRail in opdracht van de provincie en het ministerie van Infrastuctuur en Milieu een maatregelenpakket opgesteld voor aanpassingen van het spoor en het station, de zogeheten ‘Knoop Groningen’. Hiermee moet het Hoofdstation geschikt worden gemaakt voor de verbeterde treinverbindingen.

Deze maatregelen komen voort uit het Raamwerk RegioRail, dat aangeeft hoe tram en trein het openbaar vervoer in de regio Groningen–Assen kunnen versterken. De Netwerkanalyse 2030 van samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen vormt de basis voor deze visie op een goede bereikbaarheid van de economische centra Groningen en Assen. De aanpak van het Hoofdstation wordt grotendeels betaald uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. Daarnaast dragen de Regio Groningen-Assen, de gemeente Groningen en de provincie Groningen hieraan bij. In totaal is 149 miljoen euro beschikbaar.

 Maatregelen


- De treinen vanuit Veendam en Nieuweschans moeten via het Hoofdstation van Groningen kunnen doorrijden naar Delfzijl en Roodeschool, Hierdoor kunnen treinreizigers uit de provincie ook uitstappen op Station Europapark of Station Noord.
- Vierde spoor tussen Groningen Hoofdstation en station Europapark (inclusief extra perron bij station Europapark).
- Verbeteren overstap en aanpassingen emplacement en opstelterrein.
- In alle richtingen moet ieder kwartier een trein gaan rijden met snelle overstapmogelijkheden.

Voorkeursalternatief


Als meest geschikte sporen om de treinlijnen te koppelen kiest het college van Gedeputeerde Staten voor spoor 4, 5 en 6. Dat zijn de sporen waar nu de treinen naar Leeuwarden vertrekken. Er komt een nieuw perron aan de zuidkant voor de intercity's richting Assen-Zwolle en verder. Hierdoor blijft het perroneiland achter het stationsgebouw behouden. Deze oplossing biedt de mogelijkheid om extra overstapruimte tussen de sporen en het stationsgebouw te creëren. Hoe de overstap eruit gaat zien wordt nog verder onderzocht.

Opstelterrein


Het huidige opstelterrein is te klein. Daarom is gekeken naar nieuwe locaties om de treinen op te stellen. Van de zeven onderzochte locaties komt de locatie ‘Vork’ bij Haren als meest geschikte uit de bus.

Vervolgtraject


De komende jaren wordt de samenhang tussen het stationsplein en de nieuwe overstapmogelijkheden nog verder onderzocht en wordt een ontwerp gemaakt. Daarna volgen de planologische procedures en de aanbesteding. Het aangepaste Hoofdstation moet in 2020 klaar zijn.