nieuws

14 dec 2007, 09:09

Messen Groningse politici worden geslepen aan vooravond belangrijk debat Europapark

Groningen staat aan de vooravond van een belangrijk Raadsdebat over de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Volgens een commissie van Wijze Mannen moeten er een aantal maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de macht van deze grootste gemeentelijke dienst te groot wordt. B en W van Groningen nemen de aanbevelingen over, maar het CDA laat weten dat de politiek er zo wel wat erg gemakkelijk vanaf komt en dat niet alleen naar de ambtenaren maar vooral ook naar de politiek zelf gekeken moet worden. Woensdag aanstaande begint dat debat, maar in hun weblogs in Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) kunt u nu al lezen hoe de Stadse politici de messen aan het slijpen zijn over deze vrij fundamentele kwestie. De raadsvergadering

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

begint woensdag 19 december al om 15.00 uur en niet om 16.30 uur zoals in eerdere publicaties aangekondigd. De raad bespreekt onder meer het onderzoeksrapport ‘Bestemming Hortustuin’ en het onderzoek ‘Dossier Europapark’; een onderzoek naar de werkwijze van de dienst ROEZ en de politieke cultuur in Groningen. Het onderzoek Hortustuin staat als eerste discussiepunt op de agenda. De vergadering vindt plaats in het stadhuis aan de Grote Markt en is openbaar. De vergadering wordt live uitgezonden op www.gemeenteraad.groningen.nl

Naast beide onderzoeksrapporten bespreekt de raad het bestemmingsplan Meerstad-Midden en de belastingtarieven voor 2008. Het Presidium van de gemeenteraad heeft gisteren besloten de raadsvergadering te vervroegen zodat de raad voldoende tijd heeft alle discussiestukken te bespreken. Een actuele agenda en de vergaderstukken staan op www.gemeenteraad.groningen.nl

www.dsg.nl