nieuws

11 apr 2011, 14:02

Meerstad bij Groningen in zware problemen, maar uiteindelijk “komt het er toch”

De wijk Meerstad bij Groningen, waar koopwoningen aan het water worden gerealiseerd vlakbij Slochteren, is in zeer zwaar weer geraakt. Het tempo van de uitvoering van het ambitieuze plan zal daardoor omlaag gaan, maar uiteindelijk komt het er toch wel. Dat stellen de initiatiefnemers van Meerstad in een reactie op publicaties in het Daglad van het Noorden, volgens welke Groningen en Slochteren afstevenen op een gigantische financiële strop.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de colleges van B&W van de gemeente Slochteren en de gemeente Groningen, het college van GS van de provincie Groningen en het ministerie van EL&I Dienst Landelijk Gebied klopt het dat Meerstad het enorm zwaar heeft. Maar volgens deze partners wordt er nu gewerkt aan aanpassingen van het plan die er toe moeten leiden dat een fiasco wordt voorkomen maar dat Meerstad uiteindelijk wel gerealiseerd wordt.

‘Het ontwikkeltempo, maar niet het uiteindelijke resultaat staat ter discussie staat.Vanzelfsprekend heeft een lager ontwikkeltempo ruimtelijke en financiële consequenties. In constructief overleg worden die consequenties steeds weer op een rij gezet, worden maatregelen besproken en wordt vooral ook nagedacht over een verstandige aanpak.’

‘De verwachting is dat de contouren van de nieuw op te stellen grondexploitatie 2011 en de daarbij behorende ontwikkelstrategie en financiering voor de zomer van 2011 gereed zijn. Op dat moment wordt zorgvuldig en met oog voor ieders belang gecommuniceerd.’, aldus de initiatiefnemers in een verklaring.

 


‘De woningmarkt bevindt zich al enkele jaren in een crisis. Meerstad onttrekt zich hier helaas niet aan. Het publiek-private project is zes jaar geleden qua planning en financiën ontworpen op een woningbouwstroom van circa 650 woningen per jaar. Na zes jaar zijn de economische omstandigheden en de woningbouw verslechterd, waardoor een dergelijke woningafzet niet meer realistisch is. Na enkele eerdere aanpassingen in het uitgifteritme van de woningen, in de ontwikkelstrategie en investeringskeuzes constateren de publieke en private partijen in Meerstad dat er op dit moment indringende keuzes moeten worden gemaakt.’

‘Er zijn risico’s en alle partijen zijn doordrongen van de urgentie om deze risico's beheersbaar te maken. De publieke partijen spannen zich in om gezamenlijk te werken aan een nieuwe ontwikkelstrategie voor Meerstad, zodat er een gezonde financiële basis voor de toekomst ontstaat. Uitgangspunt hierbij is dat Meerstad gebouwd wordt, maar wel aangepast. Meerstad is nodig en Meerstad spreekt aan. Er is vraag naar ‘groenstedelijk wonen’; er ís vraag naar ruim wonen in of bij water en natuur.’