nieuws

16 jan 2003, 00:12

Meerderheid gemeenteraad Groningen voor preventief fouilleren

In navolging van Rotterdam en andere steden wordt op termijn het preventief fouilleren in Groningen ook mogelijk. In de raadscommissie Financiën en Veiligheid tekende zich gisteravond een meerderheid af voor het preventief fouilleren. Maar een aantal partijen, waaronder GroenLinks, is tegen het voorstel omdat men vreest dat de politie daardoor te veel macht krijgt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om het preventief fouilleren in Groningen mogelijk te maken is er een wijziging nodig van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen. Een raadsvoorstel daartoe werd besproken door de Raadscommissie Financiën en Veiligheid.
Volgens burgemeester Wallage is preventief fouilleren een instrument waar de politie slechts zelden gebruik van zal maken, maar het is in omstandigheden wel een onmisbaar instrument. ‘Wapenbezit is een van de ernstigste vormen van criminaliteit. Wanneer de politie de indruk heeft dat er in een bepaalde gelegenheid mensen rondlopen met wapens, maar niet weet wie die mensen zijn, dan kan preventief fouilleren zeer zinvol zijn. Ik denk dat het in Groningen slechts enkel keren per jaar zal gebeuren’, aldus Wallage. Volgens hem zal de burgemeester zich voor de gemeenteraad moeten verantwoorden wanneer hij een gebied aanwijst waar de politie preventief kan fouilleren. Ook zal de officier van justitie opdracht moeten geven voor een actie van de politie. ‘De overheid moet in elk geval alles uit de kast halen om het wapenbezit terug te dringen’, vindt Wallage.
Volgens de Werkgroep Vluchtelingen Vrij is preventief fouilleren geen goede zaak. ‘Het stigmatiseert en tast de grondrechten aan. De maatregel is niets anders dan de macht van de overheid over de openbare ruimte te vergroten. Het is een breuk met een van de belangrijkste grondrechten. Vluchtelingen en migranten zullen er door worden gecriminaliseerd’, zo vreest de werkgroep.
De gemeenteraad zal er over enkele weken een definitief besluit over nemen.