nieuws

17 apr 2012, 09:09

Meer zonne-energie in Groninger dorpen en wijken, vindt PvdA

Inwoners van dorpen en wijken in Groningen moeten meer mogelijkheden krijgen om gezamenlijk energieprojecten, zoals zonne-energie, vande grond te tillen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Provinciale Statenfractie van de PvdA organiseert op vrijdag 20 april vanaf 15:30 in de Statenzaal van het Provinciehuis een forumdiscussie over de kansen van zonne-energie in onze provincie. De PvdA is van mening dat er in onze provincie grote kansen liggen op het gebied van duurzame energie. Vooral zijn er grote mogelijkheden voor initiatieven van samenwerkende burgers die zich op enigerlei wijze organiseren in corporatievormen.

Al langere tijd vraagt de PvdA in de Provincie aandacht voor de kansen die duurzame energie kan bieden voor de lokale gemeenschappen. Haar streven is om de burger de regie over haar energie terug te geven, hierbij gesteund door Diederik Samsom die in de Tweede Kamer al jaren strijdt voor een wetsaanpassing waardoor het voor particulieren en corporaties makkelijker wordt om energie op te wekken en desgewenst te leveren.

In dit kader heeft de PvdA in de Provincie het afgelopen jaar de opdracht uitgezet voor een afstudeerscriptie van Wietske van der Schaaf, student aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar opdracht was om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor onze dorpen op het gebied van zonne-energie. Niet alleen op technisch gebied. Maar vooral ook op het sociale vlak.

De PvdA ziet de ontwikkeling van het potentieel van zonne-energie als een belangrijke techniek bij de overschakeling naar een volledig Co2 neutrale energievoorziening. Niet allen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen, maar ook als belangrijke economische motor voor onze provincie.

Op 20 april zullen de uitkomsten van het onderzoek overhandigd worden aan Rika Pot, voorzitter van de vereniging Groninger Gemeenten. Hierna zal er onder leiding van Miranda Bolhuis een forumdiscussie plaatsvinden met vooraanstaande gasten op het gebied van duurzame energie en belangstellenden.