nieuws

12 dec 2000, 00:12

Meer voorstanders voor de Nieuwe Noordzijde op internet

Niet alleen tegenstanders van de plannen voor de Grote Markt roeren zich: ook de voorstanders. Een website die in het leven is geroepen voor steun aan de ambitieuze maar omstreden plannen, trekt honderden bezoekers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Begin oktober begon een Groninger student de pagina beam.to/VoorNoordzijde om meer positieve aandacht te geven aan het plan Nieuwe Noordzijde. Inmiddels hebben ruim 750 internetters de pagina bezocht en heeft de maker vele positieve reacties gekregen die ook op de website zijn te lezen. Hij heeft ook reacties gekregen van de VVD en het CDA, want deze politieke partijen hebben ook een onderdeel op hun site aan de Nieuwe Noordzijde gewijd. De VVD wil graag de doorstroom van auto's bevorderen en vindt dat de Noordzijde zo aangepast moet worden, dat de eeuwenoude functie van de stad gewaarborgd blijft. Het CDA zegt duidelijk 'Bij twijfel niet graven', want de Martinitoren mag onder geen beding in gevaar komen. Bovendien bepleitte wethouder Paas al tijdens de verkiezingscampagne van 1998 voor respect voor de historische binnenstad. Beide partijen spreken van een prachtige kans om de binnenstad aan te passen aan de toekomst, een kans die we niet onbenut mogen laten. De website van de partijen zijn te vinden op: http://www.inn.nl/~cda http://www.inn.nl/~vvd