nieuws

03 sep 2002, 00:12

Meer succes sociale recherche Groningen

De sociale recherche van in totaal 13 gemeenten in de provincie Groningen is zeer tevreden over een nieuw samenwerkingsverband.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat is twee maanden geleden van start gegaan en de eerste resultaten zijn zeer positief. Dankzij de samenwerking kunnen meer gevallen van sociale fraude worden opgespoord of fouten van gemeenten bij uitkeringen worden achterhaald.
De sociale recherchediensten in Groningen die sinds twee maanden inniger samenwerken zijn in de gemeenten in Oost en Noord Groningen . Zij werken sinds juli samen in het "Samenwerkingsverband Sociale Recherche Noord en Oost Groningen". Het gaat om de rechercheteams van de gemeenten Stadskanaal, Pekela, Vlagtwedde, Veendam, Menterwolde, Bellingwedde, Reiderland, Winschoten, Scheemda, Delfzijl, Appingedam, De Marne en Winsum. Daar laat men nu alle fraude-onderzoeken verrichten door een team van rechercheurs en bijzondere controleurs die bijgestaan worden door een administratie.
Het team draait nu bijna twee maanden en de eerste resultaten zijn geboekt. Onderzoeken die vroeger vanwege het ontbreken van menskracht in de controle en opsporing niet of nauwelijks opgepakt konden worden zijn nu wel onderzocht. Hierdoor zijn grotere fraudes opgespoord. Ook hebben de bijzondere controleurs controles uitgevoerd, waarbij in enkele gevallen geconstateerd werd dat er door de betreffende gemeente teveel uitkering werd verstrekt.
Het "nauwe" contact tussen de sociale recherche en de sociale diensten heeft ook nu al opgeleverd dat er, bij vermoedens van fraude, sneller hercontroles zijn uitgevoerd en misbruik of oneigenlijk gebruik in de kiem kon worden gesmoord.