nieuws

09 dec 2009, 15:03

Meer keuze voor hulp in de huishouding

Groningers die hulp nodig hebben in het huishouden kunnen vanaf 1 januari 2010 kiezen uit zes zorgaanbieders. Dat zijn er drie meer dan in de afgelopen jaren het geval was. De drie zorgverleners die destijds actief waren kregen ook een nieuwe aanbesteding gegund. Daardoor kunnen hulpbehoevenden ook in het nieuwe jaar gebruik blijven maken van hun vertrouwde zorgverlener.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit diverse cliënttevredenheidsonderzoeken blijkt dat de Stadjers zeer tevreden zijn over de uitvoering van de hulp bij het huishouden. Daarom heeft de gemeente ook bij de nieuwe aanbesteding ingezet op kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Extra aandacht is besteed aan de signaleringsfunctie van de hulp.

Per 1 januari 2010 gaat de gemeente overeenkomsten aan met de volgende zes zorgaanbieders:

Zorgkompas
De Nieuwe Zorg Thuis
Thuiszorg Groningen (Stichting Continuering AWBZ en Wmo Groningen e.o.)
Thuiszorg Service Nederland (voorheen Icare)
Axxicom
Stichting Holding Zorg & Wonen (voorheen De Borg)

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), per 1 januari 2007, is het regelen van Hulp bij het Huishouden een taak van de gemeente. De gemeente heeft vanwege een wetswijziging in de Wmo de Hulp bij het Huishouden opnieuw moeten aanbesteden.