nieuws

02 jan 2001, 00:12

Meer Groningse bedrijven kunnen aanspraak maken op innovatie-subsidie

Vanaf 1 januari kunnen bijna alle bedrijven in de sector van het MKB in Groningen en in de andere noordelijke provincies subsidie krijgen voor bepaalde projecten op het gebied van innovatie, export en marketing. NIOF, zo heet die regeling.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft besloten de doelgroep voor de Noordelijke Innovatie Ondersteunings-faciliteitenregeling (NIOF) uit te breiden. Deze regeling was aanvankelijk alleen bestemd voor een deel van het midden- en kleinbedrijf. Maar deze doelgroep is nu verbreed. Per 1 januari 2001 kan het hele MKB (exclusief de primaire sector en de detailhandel) van de NIOF-regeling profiteren.
De NIOF is een regeling om activiteiten te stimuleren op het gebied van innovatie, export en marketing bij het midden- en kleinbedrijf. Voor samenwerking tussen verschillende MKB-bedrijven onderling of voor samenwerking met MKB met kennisinstellingen is extra geld beschikbaar. In 2001 is het NIOF-budget 12,3 miljoen gulden. Dat kan worden gebruikt als steun voor advies over nieuwe produkten of de ontwikkeling van prototypen. Voor individuele bedrijven is voor advies over nieuwe producten en nieuwe productieprocessen een maximale subsidie beschikbaar van 30.000 gulden. Als een bedrijf internationale markten wil gaan verkennen is een bijdrage mogelijk in de loonkosten van een exportdeskundige. De subsidiabele kosten bedragen maximaal dan 150.000 gulden voor een periode van twee jaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Het adres van de website is: www.snnonline.nl De NIOF is een regeling om activiteiten te stimuleren op het gebied van innovatie, export en marketing bij het midden- en kleinbedrijf. Voor samenwerking tussen verschillende MKB-bedrijven onderling of voor samenwerking met MKB met kennisinstellingen is extra geld beschikbaar. In 2001 is het NIOF-budget 12,3 miljoen gulden. Dat kan worden gebruikt als steun voor advies over nieuwe produkten of de ontwikkeling van prototypen. Voor individuele bedrijven is voor advies over nieuwe producten en nieuwe productieprocessen een maximale subsidie beschikbaar van 30.000 gulden. Als een bedrijf internationale markten wil gaan verkennen is een bijdrage mogelijk in de loonkosten van een exportdeskundige. De subsidiabele kosten bedragen maximaal dan 150.000 gulden voor een periode van twee jaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Het adres van de website is: www.snnonline.nl