nieuws

22 aug 2018, 11:11

Meer dan honderd suggesties voor nieuwe straatnamen in Groningen

Meer dan honderd suggesties voor nieuwe straatnamen in Groningen

‘Wie weet een mooie straatnaam voor Groningen?’ Deze oproep op de GIC inspireerde meer dan honderd Stadjers om met suggesties te komen. Van de Jan Roos-straat tot Plopatoustraat en zelfs een ‘Eierbal-laan’. Eén lezer stelde zelfs voor om een heel plein te vernoemen naar Pé en Rinus.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding voor de vraag op GIC.nl was het feit dat de fractie van D66 in de gemeenteraad van Groningen voorstelt om Stadjers mee te laten denken over straatnamen en om de naamgeving niet alleen aan commissies over te laten. We kregen meer dan honderd reacties binnen via Facebook en Instagram.

Andere suggesties die binnen kwamen waren ook een Wubbo Ockelsplein, namen van verzetsstrijders naar wie nog geen straat is vernoemd, omgekomen Joodse inwoners uit Groningen en zeer actueel is de suggestie voor een ‘Maarten van der Weijdenplein’.

Maar de Groningers zien ook wel wat in de Grunneger Kouke-weg, de Poffertaal, de Mouslaan, een Snertstraat en een Pronkjewailplein.Daar waar de Naberpassage is verdwenen, mag er nu ook wel weer een verwijzing naar Naber komen. En ook vrouwen als Aletta Jacobs, Anda van Kerkhoven en Theda Mansholt verdienen een eigen straat, plein of weg. 

D66 kan nu in ieder geval al een beetje putten uit de eerste suggesties. Of hun voorstel erdoor komt, is nog even afwachten.