nieuws

08 apr 2013, 22:10

Meer chlamydia bij Groningse jongeren; aantal nieuwe hiv-besmettingen is gedaald

Uit de soa- en seksualiteitscijfers 2012 blijkt dat het aantal chlamydia-infecties in Groningen met 13% is gestegen ten opzichte van 2011. Het gaat om 1.681 chlamydiainfecties op 18.309 uitgevoerde chlamydia-testen. De cijfers zijn afkomstig uit de gegevens van het Laboratorium voor Infectieziekten en de soa/sense-spreekuren van GGD Groningen en het UMCG.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De stijging in het aantal chlamydia-infecties is al sinds 2010 zichtbaar. Chlamydia is in
Nederland de meest voorkomende soa. Ongeveer 85% van alle chlamydia-infecties komt voor onder jonge heteromannen- en vrouwen, met name onder vrouwen tot 25 jaar. De chlamydiavariant LGV (Lymfogranuloma venereum), die vooral onder mannen die seks hebben met mannen (msm) voorkomt, is in Groningen licht gestegen. Landelijk is de LGV stijging forser.

De uitkomsten van landelijk en regionaal onderzoek gebruiken de GGD en Sense Noord
Nederland om de voorlichting en hulp aan jongeren en msm, beter te laten aansluiten op wat zij willen en nodig hebben.

Syfilis, gonorroe en hiv

Syfilis en gonorroe worden vooral gevonden onder mannen die seks hebben met mannen. Het aantal gonorroe-infecties is gestabiliseerd, terwijl het aantal syfilis-infecties is gedaald met 18%. Deze daling is sinds 2010 ingezet.

Het aantal nieuwe hiv-besmettingen is gedaald. Het aantal uitgevoerde hiv-testen is gedaald in de provincie én in de stad Groningen. Opvallend is dat veel mannen die een syfilis- of gonorroe-infectie hebben, ook met hiv besmet zijn.