nieuws

18 jul 2013, 11:11

Meer blauwalg in Groningen; provincie waarschuwt zwemmers

Meer blauwalg in Groningen; provincie waarschuwt zwemmers

De provincie Groningen constateert op steeds meer plekken in de provincie blauwalg. Bij het water bij De Lijte (Meerweg) aan het Paterswoldsemeer geldt een negatief zwemadvies. Voor het oostelijke en westelijke strand aan het Lauwersmeer is een waarschuwing afgegeven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor De Lijte bij het Paterswoldsemeer was al een waarschuwing afgegeven. In de afgelopen weken is de concentratie blauwalg echter toegenomen. Er is nu een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Ter plekke staan waarschuwingsborden.


Bij het Lauwersmeer is alleen een waarschuwing afgegeven, omdat er nog maar een kleine concentratie blauwalg is gevonden. Het risico voor de gezondheid is nog gering. Zo kunnen zwemmers last krijgen van huidirritatie en maag- en darmklachten. Ook hier zijn waarschuwingsborden geplaatst.


Eerder deze week werden al meldingen gedaan van blauwalg bij Meerwijck aan het Zuidlaardermeer en zwemplas Ruitershorn in Muntendam.


De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.


Hygiëne en veiligheid
De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches). Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op www.provinciegroningen.nl. Onder het tabblad Loket en dan kaarten vindt u een overzicht van de zwemwaterlocaties in de provincie en de status van het water.


Meer informatie
Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD Groningen: www.ggdgroningen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD (telefoonnummer 050 - 367 41 77 op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur). Informatie over zwemwater is ook te vinden op www.ggdgroningen.nl, www.hunzeenaas.nl en www.noorderzijlvest.nl.