nieuws

30 jun 2008, 11:11

Max van den Berg: ‘Helft burgemeesters moet vrouw zijn’

Commissaris van de Koningin Max van den Berg wil in zijn ambtstermijn bereiken dat de helft van de burgemeesters in de provincie vrouw is. Hij wil onder meer dat bij gelijke geschiktheid gemeenten een vrouwelijke sollicitant voorrang geven. Van den Berg wil het beroep onder de aandacht van vrouwen brengen door geïnteresseerden mee te laten lopen bij vrouwelijke burgemeesters.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Momenteel zijn van de 25 burgemeesters in de provincie Groningen vijf vrouw; twintig procent. Dit percentage is iets hoger dan het landelijke beeld: van de 402 burgemeesters in Nederland waren er in januari van dit jaar 75 vrouw, minder dan twintig procent. ,,Openbaar bestuur moet een goede afspiegeling zijn van de maatschappij, ook wat betreft de verhouding man-vrouw,’’ aldus Van den Berg.

Van den Berg benadrukt dat hij gemeenten niet kan dwingen om vrouwen aan te nemen. Hij wil vooral gemeenten en vrouwen stimuleren om voor elkaar te kiezen. Van den Berg: ,,In eerdere functies heb ik er altijd naar gestreefd om een mooie balans tussen mannen en vrouwen achter te laten. Dit is geen zaak voor de korte termijn, maar als we er de aandacht op blijven vestigen bij gemeenten én vrouwen, kan het lukken.’’