nieuws

07 feb 2001, 00:12

Max van den Berg: ‘Garage Grote Markt niet in strijd met verkeerscirculatieplan'

De vroegere wethouder van verkeer in Groningen en huidig Europarlementariër Max van den Berg zegt dat een parkeergarage onder de Grote Markt mogelijk is en ook steeds mogelijk is geweest. ‘Zolang het verkeerscirculatieplan er maar niet mee wordt doorbroken’, zo laat hij de Groninger Internet Courant weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens tegenstanders van de aanleg van een parkeergarage onder de Grote Markt, verenigd in het ‘Comité Geen Gat in de Grote Markt’, is de komst van een parkeergarage in strijd met het sinds de jaren zeventig gevoerde beleid om de auto’s met behulp van het Verkeers Circulatie Plan uit de binnenstad te weren. Dat plan werd indertijd gemaakt op gezag van de toenmalige PvdA-wethouder van verkeer, Max van den Berg. Maar wethouder Smink zegt dat Groningen met de bouw van de parkeergarage geen afstand neemt van dat verkeersbeleid.
‘Het circulatieplan was er niet op gericht alle autoverkeer te weren, maar alleen het dóorgaande autoverkeer. Dat beleid is geslaagd. Een parkeergarage onder de Grote Markt kan nu dus uitstekend. Max van den Berg heeft laten weten zich nu ook in een parkeergarage te kunnen vinden’, aldus Smink. Desgevraagd bevestigt Van den Berg de visie van Smink. ‘ Ik kan de bouwplannen niet beoordelen. Maar wel kan ik in het algemeen zeggen dat zolang het verkeers circulatieplan niet doorbroken wordt parkeergarages in het centrum van Groningen steeds denkbaar waren en blijven. Of ik voor of tegen ben, dat hangt erg af van de kwaliteit van de bouwplannen en de uitvoering. Het is aan de Groningers om daar op 21 februari een oordeel over te vellen’, aldus Max van den Berg.