nieuws

02 apr 2012, 10:10

“Masterplan Ouderenhuisvesting nodig in Groningen”

De gemeente Groningen moet meer doen aan huisvesting voor ouderen om er zo voor te zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat vindt de Groningse PvdA. De raadsleden Erica van Lente en Roeland van der Schaaf hebben ze kwestie aan de orde gesteld bij B en W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen wil zorgen voor aantrekkelijke woningen voor ouderen. Dit betekent dat de woningen geschikt zijn voor het leveren van zorg. En dat er goede voorzieningen in de buurt zijn. Verder wil de gemeente dat senioren zo lang mogelijk in eigen woning en buurt kunnen blijven. In theorie klinkt dat mooi, maar de praktijk is weerbarstig. Dit bleek op de bijeenkomst van het SOOG (Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen) over ouderenhuisvesting op donderdag 29 maart in ’t Vinkhuys, zo meldt de PvdA fractie in een persbericht.

Meer dan 100 personen waren er bij in ’t Vinkhuys. Er waren presentaties door de gemeente, woningbouwcorporatie Patrimonium en zorgaanbieder Dignis. Het ging over de vraag en het aanbod van de verschillende soorten huisvesting. Het aantal verpleeghuis- en verzorgingshuisplaatsen neemt af. Maar er komen meer “nultredenwoningen” bij. Ook groeit het aantal plaatsen voor beschermd - en verzorgd wonen. De stelling van de deskundigen was dat we in de Stad genoeg woningen voor senioren hebben. Ook als er in de toekomst meer ouderen bij komen.

Twijfel


In de zaal was de nodige twijfel over deze getallen. Zo is het begrip nultredenwoning dubbelzinnig: vrijwel elk appartement met lift kan een nultredenwoning zijn. Maar betekent dit dat deze woning ook geschikt is voor ouderen? Veel ouderen zien zichzelf ook niet op een flatje wonen. Mensen willen in de woning waarin ze al wonen oud worden. En hoe werkt dit dan met de beschikbare zorg aan huis?

Bovendien wil niet elke oudere steeds verhuizen als er meer of andere zorg nodig is. Ook de kwaliteit is een aandachtspunt. Zijn de seniorenwoningen van de corporatie wel groot genoeg? Zeker als je deze vergelijkt met de woning waar de mensen tot dan toe in hebben gewoond. Tot slot bleek dat veel ouderen niet wisten hoe het systeem van Woningnet werkt. Vooral mensen met een eigen woning die naar een huurwoning willen, hebben hier problemen mee.

Masterplan Ouderenhuisvesting

De PvdA vindt dat er meer aandacht moet komen voor ouderenhuisvesting. Het gaat dan niet om het aantal, maar wel om de kwaliteit. Zijn de woningen groot genoeg? Kan er goede zorg geleverd worden? Zijn er voorzieningen in de buurt? De PvdA steunt daarom de suggestie van de Ouderenraad om te komen tot een Masterplan Ouderenhuisvesting. Dit vergt inzet van gemeente, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, ouderenorganisaties en de politiek. De PvdA wil hier binnenkort over in gesprek gaan met college en raad.