nieuws

13 feb 2001, 00:12

Martiniziekenhuis begint polikliniek voor hartpatiënten

Het Groningse Martiniziekenhuis heeft een polikliniek geopend voor niet-acute hartpatiënten. Patiënten met hartklachten die niet direct geopereerd hoeven te worden krijgen in de poli toch specifieke behandeling.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de cardioloog van het ziekenhuis, die de poli ontwikkelde, worden deze patiënten op het moment nog niet optimaal verzorgd.
In de polikliniek wordt door de cardioloog middels een speciaal ontwikkeld computerprogramma voor elke patiënt afzonderlijk een optimale behandeling uitgestippeld. Medicijngebruik en de levenswijze van de behandelde worden hierbij in samenhang met elkaar geanalyseerd. Bij de vervolgbezoeken worden de patiënten ontvangen door de zogenaamde cardioloogconsulent, een verpleger die een vervolgopleiding cardiologie heeft gevolgd.
Met de nieuwe polikliniek wil het Martiniziekenhuis enerzijds de niet-acute patiënten beter opvangen en anderzijds de wachtlijsten van acute patiënten verkorten. ,,Doordat de cardioloog een deel van zijn werk uitbesteed aan de consulent, heeft hij meer tijd over voor de urgente behandelingen’’, verklaart woordvoerder Marleen Dohle. ,,Bovendien hopen we door meer en betere preventie de groei van stringente gevallen te remmen.’’ Het aantal hartpatiënten in Nederland groeit al enkele jaren. De Nederlander wordt gemiddeld steeds ouder en hartaanvallen worden steeds vaker overleefd.
Vijf andere ziekenhuizen in het land hebben het door het Martiniziekenhuis ontwikkelde systeem ook al in gebruik genomen. Nog eens tien ziekenhuizen willen volgens het Groningse model gaan werken.