nieuws

05 mrt 2013, 16:04

Martini Ziekenhuis introduceert 'natuurlijke keizersnede'

Als eerste ziekenhuis in het Noorden introduceert het Martini Ziekenhuis de 'natuurlijke keizersnede'. Daarbij kan de moeder haar kind geboren zien worden en krijgt ze haar baby direct na de geboorte bij haar op de borst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit eerste huidcontact is allereerst voor ouders een zeer prettige ervaring en van belang voor de hechting en het op gang brengen van de borstvoeding. Dit gebeurt nu standaard bij elke geplande keizersnede in het Martini.

Bij een keizersnede was het gebruikelijk dat de baby eerst onderzocht werd door een kinderarts voordat het naar de moeder ging. Nu is de kinderarts nog steeds aanwezig bij de keizersnede, maar als alles ongecompliceerd verloopt, onderzoekt hij of zij de baby een uur later in aanwezigheid van moeder en partner.

Zo wordt nu zo veel mogelijk de gang van zaken rondom een 'normale' bevalling benaderd. Niet alleen de rol van de kinderarts is anders: bij een 'natuurlijke keizersnede' begeleidt de gynaecoloog het kind langzaam uit de baarmoeder, waardoor de longen van de baby zich beter kunnen ontplooien.

En laat de anesthesioloog vlak voordat het zover is, het operatiedoek iets zakken zodat moeder en partner hun kind geboren kunnen zien worden. Daarna komt het kind direct bij moeder op de borst, zodat zij kan genieten van dat eerste unieke moment en huid op huid contact met haar baby.