nieuws

25 apr 2012, 12:12

Martini Ziekenhuis boekt goede resultaten; patiënten geven Martini een 8

Als eerste ziekenhuis van Nederland komt het Martini Ziekenhuis in Groningen deze week met de jaarresultaten naar buiten. En die zijn positief: met bijna 7 miljoen euro is de winst weliswaar minder hoog dan vorig jaar, maar daar staat tegenover dat het eigen vermogen van het ziekenhuis sneller toegenomen is dan gepland. Patiënten waarderen de zorg in het ziekenhuis bovendien met gemiddeld een 8 en ook het sterftecijfer is onverminderd laag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit de jaarcijfers blijkt verder dat zowel het aantal poliklinische als opgenomen patiënten is gestegen. In 2010 brachten 361.546 mensen een bezoek aan een polikliniek, in 2011 waren dat er 392.894. Het aantal opgenomen patiënten steeg van 32.178 tot 33.048 in 2011. Gemiddeld waarderen de patiënten de zorg in het ziekenhuis met een 8. Bovendien zou 95 procent van de respondenten deze zorg bij vrienden en familie aanbevelen. Ook de tevredenheid onder de medewerkers zelf is groot, zo blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek.


Bestuursvoorzitter Hans Feenstra laat weten trots te zijn op de behaalde resultaten. 'We gaan de ingezette koers verder voortzetten en blijven voortdurend bezig om onze zorg te optimaliseren voor onze huidige en toekomstige patiënten. De afgelopen drie jaar zijn we er door positieve exploitatieresultaten weer in geslaagd voldoende eigen vermogen op te bouwen, waarmee we een vertrouwenwekkende partij zijn voor banken en verzekeraars.’ En dat is van grote waarde, aldus Feenstra. ‘Dit eigen vermogen is belangrijk in een onzekere tijd. Zo weten we nog niet wat voor ons de financiële resultaten van de nieuwe DOT-systematiek zijn’, zegt hij, verwijzend naar het nieuwe declaratiesysteem voor ziekenhuizen dat per 1 januari 2012 is ingevoerd.

 

De afgelopen periode is in het ziekenhuis een strategisch plan voor de periode tot 2016 ontwikkeld. ‘We blijven als Martini Ziekenhuis doen waar we goed in zijn, daarnaast kijken we kritisch waar wij een toegevoegde waarde kunnen hebben. Dat doen we richting onze patiënten en richting onze partners in de zorg. Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking, binnen het ziekenhuis, met andere ziekenhuizen en in de keten. Ook op het digitale terrein zetten we stappen, we zijn in het afgelopen jaar al op beperkte schaal gestart met patiëntencommunities. In 2012 staan deze en andere ontwikkelingen op het gebied van e-health hoog op onze agenda.’